Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

“Hàn long mạch” như thế nào cho đúng?

Trong dân gian, phần long mạch là một tướng của đất. Khi những nhà phong thủy hoặc là những người đã xem đất quen rồi, họ thấy rằng có một tướng đất nào đó sẽ liên quan đến nhiều chỗ, khi mình làm nhà thì chỗ tướng đó sẽ bị xẻ ra, rồi gia đình sẽ có những việc bất thường. Để hiểu rõ hơn về việc hàn long mạch, kính mời quý Phật tử tham khảo bài viết dưới đây.

Hiểu đúng về long mạch

Trong dân gian, phần long mạch là một tướng của đất. Khi những nhà phong thủy hoặc là những người đã xem đất quen rồi, họ thấy rằng có một tướng đất nào đó sẽ liên quan đến nhiều chỗ, khi mình làm nhà thì chỗ tướng đó sẽ bị xẻ ra, rồi gia đình sẽ có những việc bất thường.

Còn trong Phật Pháp, tất cả các cõi đất, dù là sâu nhất hay là mặt đất, núi đất liền,… đều có những chúng hữu tình cư trú. Chỗ đất người ta cư trú, mình động vào chỗ người ta thì đương nhiên người ta cũng có quyền động lại mình, chẳng qua chỉ là không biết nhau thôi. Ví như con rắn nằm trong ổ của nó, nhưng mình không biết nên mình cuốc “nhà” nó thì nó sẽ cắn mình nhau. Bởi vì chúng sinh không biết được nhau cho nên xâm phạm đến nhau, mà đã xâm phạm nhau thì đều có quả báo.

Theo quan điểm của dân gian, long mạch là một tướng của đất

Theo quan điểm của dân gian, long mạch là một tướng của đất

“Hàn long mạch” thế nào cho đúng?

Khi mình làm bất cứ việc gì, mình nên làm lễ để hướng tâm cúng cho người ta. Mình bạch rằng: “Nhà con có chỗ đất này, nay con thật tâm xây dựng lại để chúng con ở. Chúng con có lễ mọn lòng thành là hương hoa, trà quả và có một chút tiền cúng dường Tam Bảo (hoặc tiền này con nên bố thí) làm phúc hồi hướng cho các vị”. Cho nên, tất cả những cây cối, ruộng vườn,… đều có chúng sinh nương gá. Mình sống chung với người ta, mình phải có cái đức. Mình có đức thì quỷ thần cũng trọng mình, mình sẽ điều phục được quỷ thần.

Mâm lễ cúng trước khi xây nhà để không bị động nhà, động long mạch (ảnh minh họa)

Mâm lễ cúng hàn long mạch (ảnh minh họa)

Nhiều gia đình khi thỉnh các Thầy về làm lễ, các Thầy thường nói: “Thôi làm cái phần tạ long mạch” để dùng từ chế định của thế gian, nhưng sau khi làm lễ xong các Thầy đều giải thích cho họ cả. Cũng có người hỏi Yến rằng: “Chị ơi, chị có hàn được long mạch không? Chị giúp em với”. Yến biết, nếu mình bỏ cơ hội này thì người ta sẽ không biết đến Phật Pháp nên Yến bảo “Chị có hàn được long mạch”, rồi mình bảo người ta cúng lễ mình giải thích cho người ta, bảo người ta thường biết làm phúc hồi hướng tới chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp và những chúng sinh nương trú ở nơi đất đó. Còn nếu mình không nắm lấy nhân duyên này và nói rằng “Làm gì có long mạch!” thì người ta sẽ không nhờ mình, mình sẽ mất duyên khiến người ta được vào trong Phật Pháp. Cho nên, mình phải giác ngộ và tùy duyên mang giáo Pháp của Phật để giác ngộ chúng sinh. Đó là trách nhiệm của người con Phật.

Các bài viết nên xem:

4.279 lượt xem
21/11/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục