Đơn khiếu nại của Bà Phạm Thị Yến gửi UBND phường Quang Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------ 
Hạ Long, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

ĐƠN KHIẾU NẠI
 
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 của UBND phường Quang Trung

Kính gửi: Ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung 
Lời đầu tiên xin gửi đến quý Ông lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe! 
Tôi là Phạm Thị Yến, CMND ********* do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp | ngày 19/04/2016, nơi ở hiện tại là tổ 2B, khu 1A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 27/03/2019, con trai tôi là Phan Hồng Nhu được cán bộ phường Quang Trung, thành phố Uông Bí giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐXPVPHC đề ngày 26/03/2019. 
Sau khi xem xét nội dung, căn cứ vào các quy định của pháp luật, tôi xin gửi tới quý ông Đơn khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 của Ủy ban nhân dân phường Quang Trung và kính đề nghị ông Chủ tịch UBND phường Quang Trung thu hồi, hủy bỏ ngay Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019, bởi các lý do sau:

Thứ nhất. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012: “Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân”. 
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND phường Quang Trung xử phạt cá nhân tôi đến mức tiền 5.000.000 đồng phải có Biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 1 Điều 56 của Luật này”. 
Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 xử phạt cá nhân tôi không có Biên bản vi phạm hành chính là trái pháp luật.

Thứ hai. Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC xử phạt bà Phạm Thị Yến ở tại khu 3 phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nhưng lại yêu cầu tôi – là người có đăng ký hộ khẩu thường trú và ở tại tổ 2B, khu 1A phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là vô lý.

Thứ ba. theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính”. UBND phường Quang Trung không có Biên bản vi phạm hành chính thì căn cứ vào thời điểm nào để xác định việc ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với tôi là đúng thời hạn luật định?!. 
Như vậy, Quyết định hành chính số 01/QĐ-XPHC ban hành sai trình tự, thủ tục luật định, vi phạm quy định Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thứ tư. UBND phường Quang Trung không có Biên bản vi phạm hành chính, lấy căn cứ pháp lý nào để áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm nhiều lần” đối với tôi trong Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019?

Thứ năm. Theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 sửa đổi tại Khoản 34 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP: “Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính”. 
Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP là một bộ phận không tách rời văn bản quy phạm pháp luật, có giá trị bắt buộc cơ quan hoặc người có thẩm quyền xử phạt phải tuân thủ triệt để khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. 
Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC của UBND phường Quang Trung ngày 26/03/2019 xử phạt cá nhân tôi không đúng Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính là vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
Tôi xin kính đề nghị ông Chủ tịch UBND phường Quang Trung quan tâm giải quyết đơn khiếu nại này của tôi thấu tình, đạt lý, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho tôi với tư cách một công dân. 
Tôi xin trân trọng cảm ơn./. 
Gửi kèm văn bản này: 
- Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019.

Mọi thông tin giải quyết xin gửi về: Phạm Thị Yến, tổ 2B, khu 1A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

NGƯỜI KHIẾU NẠI 
Phạm Thị Yến

don-khieu-nai-cua-pham-thi-yen-1
Đơn khiếu nại của Bà Phạm Thị Yến gửi UBND phường Quang Trung

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,970 lượt xem
06/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ