Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Đồ sớt bát cúng dường chư Tăng còn dư nên làm thế nào cho đúng Pháp?

Hiểu được lợi ích to lớn từ việc cúng dường nơi Tăng đoàn tu hành thanh tịnh, các đạo tràng trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa thường xuyên cùng nhau chuẩn bị vật phẩm để sớt bát cúng dường chư Tăng. Trong quá trình mua bán, vận chuyển vật thực, do nhiều tác động như: thời tiết, vận chuyển… khiến nhiều món ăn bị hỏng, bị méo, xấu… Nghĩ rằng vật thực không còn nguyên vẹn, nếu mang đi cúng dường thì không được cung kính nên nhiều Phật tử đã để lại sử dụng mà không đem cúng dường. Việc làm này của Phật tử có đúng Pháp hay không? Nếu làm như vậy có chịu quả báo xấu không?
Video trên đây chính là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này. Mong rằng, sau khi nghe những chia sẻ của Cô, các Phật tử có thể hiểu rõ để thực hành đúng Pháp và được lợi ích nhất.

Các bài nên xem: 

182 lượt xem
16/09/2020

Bình luận