Danh sách 10 video tu tập lần thứ nhất sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Trường Thọ và Đoản Thọ - Kinh Nikaya |Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Chồng bạo hành - Nhân quả và nghiệp báo | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Các bài xem thêm:

105,765 lượt xem
12/11/2021

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. K
  K

  Khổng Minh Chiến

  15/04/2023

  Chúng thật hạnh phúc khi được nương tựa vào Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng để được sám hối phát lộ các tội lỗi của chúng con để được thanh tịnh ạ. Con xin thành kính cảm niệm tri ân vô lượng công đức ạ.

 2. Đồng Diên

  14/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức của Tam Bảo. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Đức Tăng Ni và công đức của Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã giảng bài Pháp, con nghe thật là nhiều lợi ích cho chúng con ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni