Danh sách 10 video tu tập lần 4 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Câu nói "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" có trái luật nhân quả?

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Cách giải nghiệp thất thoát tài sản | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Tu tập hồi hướng oan gia trái chủ chữa khỏi khối u trên mặt (khối u mặt ngựa)

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Tình yêu nên chọn cảm xúc hay lý trí?

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Vợ chồng cãi vã, ly thân, làm sao để hàn gắn tình cảm? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Thế nào là tu Lục Hòa?

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Phước báu của việc bố thí, cúng dường (rất hay) | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Tại sao hay bị tai nạn bệnh tật? | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Tìm chân dung tình bạn qua câu chuyện Lưu Bình - Dương Lễ

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Gửi tiền về chùa Ba Vàng cầu siêu tại sao vong linh lại siêu thoát được?

Các bài xem thêm:

27,398 lượt xem
12/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ