Danh sách 10 video tu tập lần 10 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Gia đình thoát khỏi khó khăn kinh tế nhờ tu học Phật Pháp

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Làm gì khi bị ghét?

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Cách chuyển hóa bệnh tật theo lời Phật dạy

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Tại sao lấy chồng không được nhờ chồng?

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Hỏi đáp về cầu siêu Anh hùng liệt sỹ

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Hương linh tác động vào con người bằng cách nào?

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Vì sao có người tu lâu mà chưa chuyển nghiệp?

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Cách hướng tâm khi cúng dường Tam Bảo để được nhiều phước báo nhất

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Có nên quan hệ trước hôn nhân không?

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Con cái kết hôn muộn, cha mẹ phải làm sao?

Các bài xem thêm:

 

 

-
aa
+
7,189 lượt xem
16/08/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ