Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cúng dường trong công đức lục hòa sẽ có nhân duyên tu hành thành Phật!

Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa từng sách tấn các thành viên trong CLB rằng: “Chúng ta tự mình cúng dường một triệu cũng không bằng một nghìn của người cúng dường trong công đức lục hòa, cúng dường trong Ba La Mật. Và các công đức Ba La Mật sẽ giúp chúng ta có nhân duyên tu thành tựu được Vô Thượng Bồ Đề”.
Chúng ta vẫn thường được nghe về lợi ích của việc cúng dường chư Tăng, nhưng cúng dường trong công đức lục hòa là gì? Tại sao cúng dường trong công đức lục hòa lại được phước báu lớn hơn?
Video dưới đây là những sách tấn của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này. Mong rằng quý đạo hữu có thể hiểu và áp dụng để được lợi ích nhất.

Các bài nên xem: 

425 lượt xem
25/08/2020

Bình luận