Cúng dường trong công đức lục hòa sẽ có nhân duyên tu hành thành Phật!

Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa từng sách tấn các thành viên trong CLB rằng: “Chúng ta tự mình cúng dường một triệu cũng không bằng một nghìn của người cúng dường trong công đức lục hòa, cúng dường trong Ba La Mật. Và các công đức Ba La Mật sẽ giúp chúng ta có nhân duyên tu thành tựu được Vô Thượng Bồ Đề”.
Chúng ta vẫn thường được nghe về lợi ích của việc cúng dường chư Tăng, nhưng cúng dường trong công đức lục hòa là gì? Tại sao cúng dường trong công đức lục hòa lại được phước báu lớn hơn?
Video dưới đây là những sách tấn của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này. Mong rằng quý đạo hữu có thể hiểu và áp dụng để được lợi ích nhất.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem: 

-
aa
+
20,668 lượt xem
25/08/2020

Bình luận (19)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đ
  Đ

  Đàm Thị Trang

  28/01/2024
  Con xin thành kính tri ân lời dạy bảo của Cô chủ nhiệm!
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Huyên

  25/12/2023
  Con xin tri ân công đức của cô ạ
 3. N
  N

  Nguyễn Tâm An

  22/11/2023
  Con xin thành kính tri ân công đức của cô Chủ nhiệm ạ❤️
 4. P
  P

  Phạm Thị Thắng

  28/10/2023
  Em xin thành kính tri ân công đức của cô CN ạ
 5. Đ
  Đ

  Đào Thị Hạnh

  24/08/2023

  Em xin thành kính tr ân công đức trên của Cô ạ