Cúng dường trong công đức lục hòa sẽ có nhân duyên tu hành thành Phật!

Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa từng sách tấn các thành viên trong CLB rằng: “Chúng ta tự mình cúng dường một triệu cũng không bằng một nghìn của người cúng dường trong công đức lục hòa, cúng dường trong Ba La Mật. Và các công đức Ba La Mật sẽ giúp chúng ta có nhân duyên tu thành tựu được Vô Thượng Bồ Đề”.
Chúng ta vẫn thường được nghe về lợi ích của việc cúng dường chư Tăng, nhưng cúng dường trong công đức lục hòa là gì? Tại sao cúng dường trong công đức lục hòa lại được phước báu lớn hơn?
Video dưới đây là những sách tấn của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này. Mong rằng quý đạo hữu có thể hiểu và áp dụng để được lợi ích nhất.
Các bài nên xem: 

15,931 lượt xem
25/08/2020

Bình luận (13)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Văn Thọ

  19/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 2. H
  H

  Hoàng Văn Thọ

  19/05/2023

   Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân Tam Bảo, con xin tri ân Cô

 3. l
  l

  linh

  14/01/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức Cô ạ

 4. T
  T

  Trần Thị Thu Ngân

  03/01/2023

  Con xin tri ân Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con

 5. L
  L

  La Thị Thìn PD Diệu Hậu

  15/07/2022

  Chị xin tri ân sách tấn của Cô Chủ Nhiệm ạ