Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chuyển Pháp Luân | Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Bài 101 + 102 |

Phật tử Phạm Thị Yến trạch Pháp thường kỳ ngày 8 tháng 5 năm Đinh Dậu.

Trạch kinh Mi Tiên vấn đáp – Chuyển Pháp luân

Bài 101: Tại sao có những câu hỏi Đức Thế Tôn làm thinh không trả lời

Bài 102: Chúng sanh sợ hãi Diêm Chúa?


Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Các bài nên xem: 

54 lượt xem
04/10/2017

Bình luận