Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chuyển Pháp Luân | Quán Pháp Con Chó – Tâm Và Tướng | Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Trong đạo Phật, sắc pháp là những thứ thuộc về vật chất có thể sờ nắm được, xúc chạm được, nhìn thấy được, danh pháp thuộc về những thứ trừu tượng như tâm, tư tưởng, ý thức. Vậy chúng ta phải quán sát như thế nào về sắc pháp và danh pháp để áp dụng vào đời sống diệt trừ được phiền não, khởi tâm từ bi và không bị nghiệp lực chi phối?

Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ ngày 3-5 năm Đinh Dậu

Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.

46 lượt xem
12/01/2018

Bình luận