Chùa Ba Vàng làm lễ giỗ Tổ có phải là lãng phí?

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng 
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.
Vào tháng 8 âm lịch hàng năm, chùa Ba Vàng thường tổ chức lễ giỗ Tổ nhằm báo đền ơn đức của Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác - vị Thiền Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc tổ chức lễ giỗ Tổ là lãng phí tiền bạc, công sức. Bởi các vị Tổ Sư là bậc tu hành đã giải thoát, không cần lễ giỗ.
Vậy tổ chức lễ giỗ Tổ có phải lãng phí? Mời quý đạo hữu cùng tìm hiểu qua chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán trong bài viết sau đây.

Công đức của các vị Sư Tổ

Nếu không có các vị Sư Tổ phát tâm Bồ đề, tu tập cầu đạo giải thoát, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp để làm lợi ích quần sinh thì chắc hẳn đời hậu thế không thể nhận lợi ích từ nơi giáo Pháp tối diệu mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết. Bởi nếu chỉ có Đức Phật tu tập thành đạo mà không có ai tu theo thì kinh sách và các Pháp tu không được lưu truyền cho đến nay. Như vậy thì chúng ta không biết đến Phật Pháp, không biết Đức Phật là ai.
Cho nên, công đức của Đức Phật rất lớn và công đức của các Tổ tu hành để giữ gìn mạng mạch Phật Pháp cũng rất lớn. Chúng ta biết được ơn của Phật là nhờ ơn của Tổ. Cho nên chúng ta ân Phật mười phần thì ân những người tu hành, ân các vị Tổ Sư cũng phải được 9,99 phần…

Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác – vị Thiền Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng
Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác – vị Thiền Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Ý nghĩa của việc tổ chức lễ giỗ Tổ

Ý nghĩa thứ nhất, chúng ta tổ chức lễ giỗ Tổ là để tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn rằng, người tu sẽ nối dõi mãi mãi. Nếu mình không biết ơn Tổ, không giúp người khác biết ơn Tổ qua việc tổ chức lễ giỗ Tổ hàng năm để dòng biết ơn được duy trì mãi thì chúng ta sẽ quên mất các vị Tổ Sư, như vậy chúng ta sẽ trở thành người vô ơn.
Việc tổ chức lễ giỗ Tổ không chỉ là để nhắc nhớ về công lao của Sư Tổ, mà còn tạo nhân duyên cho các tín đồ, quần chúng tham gia buổi lễ. Qua đó, nhiều người được biết đến đạo Phật, biết đến lời Phật dạy và được quảng kết thiện duyên với chính Pháp của Phật. Ví dụ một người chưa biết đến Phật Pháp mà thấy một lễ giỗ Tổ được tổ chức trang nghiêm, Phật tử rất hoan hỷ thì họ có thể khởi tâm tò mò mà tìm hiểu về Phật Pháp. Và đó chính là ý nghĩa thứ hai mà Cô Phạm Thị Yến chia sẻ.

Người tham gia lễ giỗ Tổ nhận được lợi ích gì?

1 Lợi ích của người tham gia tổ chức lễ giỗ Tổ

Trong kinh Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Sumanà, phần Con gái vua, khi có người hỏi Đức Phật về việc hai đệ tử của Ngài đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một người có bố thí, một không bố thí. Đức Phật đã dạy như sau:
“Người có bố thí, khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện. Đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí về năm phương diện này”.
Chúng ta có thể thấy một số trường hợp như: có hai người cùng trí với nhau, nhưng một người cả đời chỉ làm nhân viên, người kia lại lên làm cấp cao, hoặc trở thành tỷ phú. Đó là do kiếp trước, người làm cấp cao kia có bố thí, cho nên bây giờ tài sản của họ nhiều hơn và có danh xưng lớn.
Những người tổ chức lễ giỗ Tổ là vì nghĩ đến lợi ích chúng sinh. Bởi vì họ đã thực hành lời Phật dạy, thấy lời Phật dạy hay và lợi ích nên họ muốn cho nhiều người được biết đến, thực hành theo và tinh tấn hơn nữa. Đó là tâm bố thí nên công đức, phước báu sinh ra sẽ lớn. Như vậy, tổ chức lễ giỗ Tổ giúp nhiều người biết đến Phật Pháp và khởi tâm hoan hỷ; khiến cho cả người tổ chức lẫn người tham gia đều được lợi ích.

Đại lễ giỗ Tổ là nhân duyên để đông đảo nhân dân được kết duyên với chính Pháp của Phật (ảnh năm 2019)
Đại lễ giỗ Tổ là nhân duyên để đông đảo nhân dân được kết duyên với chính Pháp của Phật (ảnh năm 2019)

2 Lợi ích của người tham gia lễ giỗ Tổ

Trong ngày lễ giỗ Tổ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng sẽ truyền giới Bát quan trai cho Phật tử tu tập. Như vậy, chúng ta lại được tăng thêm về giới. Chúng ta được nhắc lại sự nghiệp tu hành của Tổ Sư, thấy việc tu của mình còn rất kém cỏi. Từ đây, chúng ta noi gương Ngài để tinh tấn tu tập. Vì thế, ngày lễ giỗ Tổ rất lợi ích, khiến chúng ta tăng trưởng tâm biết ơn, tăng trưởng tâm tinh tấn, lại được trì giới và bố thí.
Cho nên, không thể nói: “Làm lễ giỗ Tổ là lãng phí”, vì thực chất không hề lãng phí. Chúng ta tạo được rất nhiều công đức, phước báu từ ngày giỗ Tổ này, mà chúng ta hưởng không biết bao nhiêu kiếp về sau mới có thể hết được. Và trong hiện tại, chúng ta tu tập thêm một ngày này, chúng ta cũng tiêu được rất nhiều nghiệp ác của mình.
Chính vì vậy, CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chúng ta nên đón lễ giỗ Tổ với tâm biết ơn, tâm mong muốn được dự lễ, được cống hiến, được trì giới trong ngày lễ giỗ Tổ và mong muốn mọi người nhớ tới cội nguồn của chùa Ba Vàng, đó là nhân duyên tiếp nối để mình có được ngày hôm nay. Tâm biết ơn này khiến chúng ta tinh tấn tu tập cho đến ngày thành Phật.

Phật tử chắp tay trang nghiêm hướng về ngôi Tam Bảo nhận giới Bát quan trai để tri ân công đức cao dày của Sư Tổ (ảnh năm 2019)
Phật tử chắp tay trang nghiêm hướng về ngôi Tam Bảo nhận giới Bát quan trai để tri ân công đức cao dày của Sư Tổ (ảnh năm 2019)
Qua lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, chúng ta hiểu rằng, tổ chức lễ giỗ Tổ cơ hội quý báu để tăng trưởng tâm biết ơn cũng như tích lũy công đức, phước báu. Mong rằng, từ lễ giỗ Tổ sẽ có thêm nhiều người được kết duyên với Tam Bảo, thực hành lời Đức Phật dạy để giáo Pháp của Phật trụ thế dài lâu, mang lại lợi ích cho khắp pháp giới chúng sinh.
Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid nên nhân dân, Phật tử không thể về chùa tham dự lễ giỗ Tổ được. Tuy nhiên, nhân dân, Phật tử vẫn có thể tham gia, tu tập theo chương trình trực tuyến. Chúc quý vị tinh tấn!

 
Các bài nên xem:
-
aa
+
2,290 lượt xem
26/09/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ