Các video năm thứ nhất tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp

I. Năm thứ 1

1. Sự kiện Tổ sư Đại đầu đà Ca Diếp đản sinh

2. Tình duyên phạm hạnh của ngài Ca Diếp

-
aa
+
972 lượt xem
02/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ