Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Phật Độ Ông Trưởng Giả Nhớ Lại Tiền Kiếp

Thuở xưa, đức Phật trú tại nước Xá-vệ vì hàng trời người thuyết pháp. Lúc ấy, trong thành có một vị trưởng giả Bà-la-môn rất giàu có, song lại là người keo kiệt tham lam không thích bố thí.
Mỗi khi ăn, ông cho người đóng kín cửa, không tiếp khách. Vì vậy, Sa-môn Phạm Chí, ăn xin đến đều không gặp được.
Một hôm, trưởng giả thèm ăn ngon, sai vợ làm một bữa thịnh soạn. Bà vợ liền giết một con gà béo, ướp gừng tiêu gia vị rồi đem quay, các món ăn uống, bánh trái chẳng mấy chốc cũng đã chuẩn bị xong, được dọn ra đầy bàn.
Ông ra lệnh cho đóng kín cửa lại, hai vợ chồng và đứa con nhỏ ngồi ăn uống với nhau. Hai ông bà thay phiên xé thịt gà đút cho con ăn không ngớt.
Đức Phật biết ông trưởng giả này có túc phước, có thể độ được, bèn hóa ra một vị Sa-môn ngồi trước bàn ăn của họ, chú nguyện rồi lại nói:
– Xin các vị hãy bố thí cho ít nhiều, nhờ đó mà được phước lớn.
Ông trưởng giả ngẩng đầu lên trông thấy hóa Sa-môn liền mắng:
– Ông là tu sĩ mà không biết hổ thẹn, nhà người ta đang ăn uống sao lại đường đột xông vào?
Hóa Sa-môn đáp:
– Ông mới thật ngu si không biết hổ thẹn. Tôi nay là khất sĩ có gì phải hổ thẹn?
Trưởng giả vặn:
– Tôi và vợ con ăn uống với nhau có gì mà hổ thẹn?
Sa-môn đáp:
– Ông giết cha, lấy mẹ làm vợ, nuôi dưỡng oan gia mà không biết hổ thẹn!
Bấy giờ, hóa Sa-môn liền nói kệ:

Cành nhánh sinh không dứt
Do lo ăn, tham dục
Nuôi oán, thêm hậu hoạn
Người ngu mãi rộn ràng.
Ái nhiễm của người ngu
Với vợ con buộc ràng
Trí giả thấy kiên cố
Hơn ngục tù thế gian.
Người trí thấy rõ ái
Ngục kiên cố khó ra
Nên với dục tránh xa
Dứt ái, được an ổn.

Trưởng giả nghe kệ xong, kinh ngạc hỏi rằng:
– Đạo nhân vì sao mà nói như vậy?
Sa-môn đáp:
– Con gà trên bàn là cha ông đời trước. Do vì xan tham nên ông ta phải làm gà, luôn bị ông ăn thịt. Còn đứa bé này kiếp xa là La-sát. Thuở đó, ông là thương khách đi thuyền ra biển buôn bán bị dòng nước cuốn, trôi giạt vào nước quỷ La-sát bị nó ăn thịt. Năm trăm đời đều như vậy, La-sát mạng hết sinh lại làm con ông. Vì tội ông chưa hết nên nó đến để hại ông. Vợ ông ngày nay chính là mẹ ông đời trước, do vì ân ái sâu chắc nên nay trở lại làm vợ ông. Ông ngu si không biết túc mạng giết cha cho oan gia ăn, lấy mẹ làm vợ. Sáu nẻo luân hồi mênh mang không bờ bến, quanh quẩn trong đó ai mà biết được. Chỉ có bậc chân nhân đắc đạo mới thấy được việc người chết chỗ này, sinh chỗ kia. Kẻ ngu không biết há chẳng hổ thẹn sao?
Bấy giờ, trưởng giả kinh sợ mình mẩy nổi gai, toát mồ hôi lạnh. Đức Phật liền vận dụng thần thông giúp ông biết được túc mạng. Trưởng giả liền sám hối lỗi lầm, tạ ân đức Phật xin thọ Ngũ giới. Kế đó, đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông nghe. Nghe xong, ông liền chứng quả Tu-đà-hoàn.

15 lượt xem
11/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục