Bài hát: Như Lai nhập Niết bàn con nương tựa vào đâu?

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc:

Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng

Lời bài hát:

Hơn hai nghìn năm trước
Nước mắt chúng sinh rơi
Trong đêm rằm tháng hai
Như Lai nhập niết bàn.

Giữa sa la song thọ, ai là người dẫn đường
Chúng con biết nương tựa vào đâu?
Khi Ngài đã nhập diệt
Như Lai xin chỉ cho con biết
Con biết nương tựa vào đâu?

Và nước mắt đã ngừng lăn
Lời Như Lai căn dặn:
“Hãy lấy giới làm thầy
Tứ đế làm ngọn đèn
Thực hành tứ niệm xứ
Ngày đêm không chần chừ
Thường niệm thường tinh tấn
Sẽ thoát mọi khổ đau”.

Lời di giáo cuối cùng
Như Lai đã căn dặn:
“Hãy lấy giới làm thầy
Chánh pháp làm ngọn đèn
Nương tựa nơi chính mình
Ngày đêm thường tinh tấn
Sẽ vượt thoát luân hồi”.

Kính bạch đức Như Lai
Chúng con xin ghi nhớ
Ngày đêm thường tinh tấn
Sẽ vượt thoát luân hồi.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1vPuuy1MCWcjtnX0UwLlYnforYc8nP_6q/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,556 lượt xem
26/02/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Lam Giang

    04/11/2022
    Con xin tri ân tác giả bài hát đã sáng tác bài hát rất hay, vô cùng ý nghĩa, xin tùy hỷ nhạc sĩ, ca sĩ, biên đạo và ekip thực hiện bài hát ạ