Bài hát: Mẹ là ngôi nhà bình an

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Xuân Trí
Thể hiện: Ca sĩ Linh Phạm cùng tốp múa Ban Tài năng chùa Ba Vàng
Biên đạo: Vũ Ninh

---

Lời bài hát:

Hài nhi ơi
Bụng của mẹ
Là nhà của con
Mong sao con ăn khoẻ
Mong sao con nô đùa
Mẹ cho con tất cả
Tuổi thanh xuân vội vã
Nhan sắc nhạt nhoà phai
Chăm dưỡng nên hình hài
Dù có đi đâu xa
Con vẫn nhớ về nhà
Nơi ấy có tình yêu
Của mẹ thiết tha
Bụng của mẹ
Là nhà của con
Có một ngôi nhà
Cho con sự bình an
Đó là mẹ của con
Đó là mẹ của con.

Dù có đi đâu xa
Con vẫn nhớ về nhà
Đó là mẹ của con
Bụng của mẹ
Là nhà của con
Có một ngôi nhà
Cho con sự bình an
đó là nhà của con.

Có một ngôi nhà
Cho con sự bình an
Đó là mẹ của con.

Có một ngôi nhà
Cho con sự bình an
Đó là mẹ của con
Đó là mẹ của con

Có một ngôi nhà
Cho con sự bình an
Đó là mẹ của con
Có một ngôi nhà
Cho con sự bình an
Đó là mẹ của con
Đó là mẹ của con
Đó là mẹ của con
Đó là mẹ của con.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/drive/folders/17OOFNC_p1OKPuPeXyFDKzNiDuH_NfeuT

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

2,048 lượt xem
06/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ