Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha

Mẹ ơi…nay con có mặt trên đời..
Là do…chín tháng mười ngày ân sâu
Mẹ ơi…con có biết đâu..,
Mẹ sầu mẹ khổ, trong cõi bể dâu,
Mẹ đã thức thâu đêm, khi con ốm mệt, tay ẵm tay bồng..
Khi con trái ngang, mẹ đã khóc ròng, chịu nhục người ta..
ới…a…à… ới…a….

Mẹ ơi… con đã lớn khôn,
Trong dòng nước mắt của mẹ cạn khô
Trong sự đói khát… cam chịu của cha…
Con đã dại khờ, phụ mẹ bạc cha
Con đã dại khờ, gây bao tội lỗi
Gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ,
Mẹ cha… Mẹ cha…
Xin nhận cho con, một lời xin lỗi
Xin nhận cho con, một lời xin lỗi
n mẹ, công cha con quyết báo đền…
Xin nhận cho con, một lời sám hối
Công ân cha mẹ, suốt đời không quên.

Các bài nên xem:

288 lượt xem
06/09/2020

Bình luận