Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) 

Sáng tác nhạc: Xuân Trí 

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng 

---

Mẹ ơi nay con có mặt trên đời
Là do chín tháng mười ngày ân sâu
Mẹ ơi con có biết đâu
Mẹ sầu mẹ khổ, trong cõi bể dâu
Mẹ đã thức thâu đêm, khi con ốm mệt, tay ẵm tay bồng
Khi con trái ngang, mẹ đã khóc ròng, chịu nhục người ta.

ỚI...A…à… ới...A

Mẹ ơi con đã lớn khôn
Trong dòng nước mắt của mẹ cạn khô
Trong sự đói khát cam chịu của cha
Con đã dại khờ, phụ mẹ bạc cha
Con đã dại khờ, gây bao tội lỗi
Gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ

Mẹ cha… mẹ cha.

Xin nhận cho con, một lời xin lỗi
Xin nhận cho con, một lời xin lỗi
Ân mẹ, công cha con quyết báo đền
Xin nhận cho con, một lời sám hối
Công ân cha mẹ, suốt đời không quên.

Các bài nên xem:

2,415 lượt xem
10/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ