Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ

Vũ Trọng Phương

Lời bài hát:

La Hầu La - con trai Phật Thích Ca
Bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi
Sống tự lập, hàng ngày đi khất thực
Theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi.

La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Học sống tự lập, học sống yêu thương
Giúp đỡ ông bà, giúp đỡ mẹ cha
Giúp đỡ bạn bè, rộng ra khắp muôn loài.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Học nhân quả, chăm làm việc thiện.

La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm
La Hầu La - con trai Phật Thích Ca
Sống tự lập, hàng ngày đi khất thực
Chứng Thánh quả độ thoát chúng sinh.

La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm
Hoa tâm đua nở để xứng là con Đức Phật Thích Ca.

Rap:
La Hầu La - con trai Phật Thích Ca
Bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi
Dống tự lập, hàng ngày đi khất thực
Theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Học sống tự lập, học sống yêu thương
Giúp đỡ ông bà, giúp đỡ mẹ cha
Giúp đỡ bạn bè, rộng ra khắp muôn loài.

La Hầu La - con trai Phật Thích Ca
Bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi
Sống tự lập, hàng ngày đi khất thực
Theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Học sống tự lập, học sống yêu thương
Giúp đỡ ông bà, giúp đỡ mẹ
Giúp đỡ bạn bè, rộng ra khắp muôn loài.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Học nhân quả, chăm làm việc thiện.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm
La Hầu La - con trai Phật Thích Ca
Sống tự lập, hàng ngày đi khất thực
Chứng Thánh quả độ thoát chúng sinh.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm
Hoa tâm đua nở
Để xứng là con Đức Phật Thích Ca.

La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Học nhân quả, chăm làm việc thiện.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm
La Hầu La - con trai Phật Thích Ca
Sống tự lập, hàng ngày đi khất thực
Chứng Thánh quả độ thoát chúng sinh.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta
Cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm
Hoa tâm đua nở để xứng là con Đức Phật Thích Ca.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1PfRAF_8lN6JwJEXUB4dM4zJF2-Q3bWml/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,258 lượt xem
15/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ