Link video và đề mục quán năm thứ ba tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp

Xem Nghi thức tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp tại link:
https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-via-to-su-dai-dau-da-ca-diep-c3745.html  

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung
Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

2. Văn bạch nghe Pháp/ngồi thiền
Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

a. Văn bạch trước khi nghe Pháp/ngồi thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4 

b. Văn bạch sau khi nghe Pháp/xả thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

 

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Quán chiếu đoạn trừ tâm dính mắc, nhiễm ô khi làm phận sự

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

- Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
Quán chiếu việc chúng ta đến nhà người khác giúp đỡ có bị dính mắc hay không?
Từ đó:
+ Phát khởi tâm từ bỏ sự dính, sự mắc, sự nhiễm ô.
+ Tư duy, vạch ra những tình huống xảy ra với mình để tán dương Pháp đầu đà.

- Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Quán chiếu để chia sẻ Pháp với tâm thanh tịnh

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

- Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
+ Quán chiếu, tư duy từ trước tới nay khi giúp đỡ, chia sẻ Pháp có mong muốn cho người: hiểu Pháp, thực hành Pháp, mong Phật Pháp được trụ lâu dài.
+ Quán chiếu tâm mình có thanh tịnh khi chia sẻ Pháp hay không?
Từ đó, đưa ra những cách giúp mình vượt qua được bản ngã. Nói được ra sự chuyển nghiệp của mình, của bạn đồng tu để người ta tin sâu Phật Pháp và thực hành Phật Pháp.

- Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

V. Lưu Ý Ngày 7

Tùy duyên tu tập lại tụng kinh/nghe pháp/các đề mục quán.

 

20,429 lượt xem
11/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ