Xuất gia sống với lý tưởng loại trừ tất cả sợ hãi và ràng buộc

"Cô mong rằng sẽ có nhiều người đi tu nữa để mang lại hạnh phúc cho mình và mang lại hạnh phúc cho thế gian. Đó cũng là tấm gương để cho nhiều người biết đến con đường giải thoát này để đi. Các Cô sẽ là những người hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho những người đi xuất gia..." - Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).

Nhân duyên, sau một buổi sớt bát cúng dường chư Tăng trong rừng thiền, Cô Phạm Thị Yến đi cùng một số thành viên Ban Văn Hóa - Thông Tin Truyền Thông, trong đó có cư sĩ tập tu xuất gia. Cô đã có đôi lời chia sẻ với các bạn về lý tưởng của người tu hành…

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
1,078 lượt xem
03/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ