Văn bạch cúng dường không sắm lễ cúng thí thực cô hồn

Xem thêm (ấn vào tên bài):
- Tổng hợp văn bạch (cập nhật sau)
- Các nghi thức cúng thí thực (cô hồn

1. Trường Hợp Thực Hành

- Muốn cúng dường hồi hướng cho các vong linh cô hồn ngã quỷ, nhưng không có điều kiện sắp lễ vật thực.
- Bạch cúng dường tùy duyên không kết hợp với các khóa lễ khác.
- Bạch cúng dường khi gia đình có các lễ cúng hoặc tu tập.

2. Văn Bạch

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).

+ Trường hợp kết hợp với lễ cúng khác: nhân duyên hôm nay (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… chúng con có duyên sự (tên lễ)… và
Con được học Phật Pháp, được biết các chúng vong linh cô hồn ngạ quỷ không nơi nương tựa, không người cấp đỡ lang thang đói khổ, chúng rất khổ và chúng có sự tương tác ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như mọi mặt trong đời sống của chúng con, vâng theo lời Đức Phật dạy, thực hành tu tâm từ bi con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc đến cho các vong linh.
Con xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho các vong linh cô hồn ngạ quỷ không nơi nương tựa, không người cấp đỡ lang thang đói khổ, vong linh có duyên trong khu vực này. Mong nguyện cho các vong linh nhận phần phúc báu từ sự (cúng dường, công quả)... này mà được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm thoát khổ, được kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, được thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật và hiện tại hộ trì cho các công các việc của con được hanh thông thuận lợi theo thiện cầu của con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

3. Hướng Dẫn

- Không bạch lên Ban Điều Hành Nghi lễ, câu lạc bộ.
- Vị trí bạch: Trước nhà/sau/hiên (các nơi muốn cúng thí thực)
- Cách thức bạch: Chắp tay hướng lên hư không bạch 7 lần.

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày… tháng… năm…

 

76,578 lượt xem
22/02/2023

Bình luận (24)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Hữu An

  26/05/2023

  Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ

 2. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  24/03/2023

  Em xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Thảo

  10/03/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ và Cô chủ nhiệm

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Kim Thư

  09/02/2023

  Con xin tri ân công đức của Sư Phụ, Cô chủ nhiệm cùng chư Tăng Chùa Ba Vàng

 5. B
  B

  BÙI THỊ KIM DUNG

  21/01/2023

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI! Con xin tri ân công đức Sư Phụ và cô Yến đã hướng dẫn con tu tập. Con kính chúc Sư Phụ và đạo hữu mạnh khoẻ an khang thịnh vượng, tu hành tinh tấn giải thoát Niết Bàn 🙏🙏🙏