Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tại sao trước khi chết nên Quy y Tam Bảo?

 

TẠI SAO TRƯỚC KHI CHẾT NÊN QUY Y TAM BẢO?
Quy y Phật: Khỏi đọa vào địa ngục
Quy y Pháp: Khỏi đọa vào ngã quỷ
Quy y Tăng: Khỏi đọa vào súc sinh

Tam Bảo là ba nơi báu, là ruộng phước điền màu mỡ để tất cả chúng sinh tạo công đức phước báu cho mình. Quy y Tam Bảo mang lại lợi ích vô cùng lớn cho người đệ tử Phật, kể cả khi còn sống và khi đã bỏ báo thân này được sinh về các cõi giới thiện lành. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video “Tại sao trước khi chết nên quy y Tam Bảo?”!

Các Phật tử hạnh phúc khi được Quy Y Tam Bảo tại chùa Ba Vàng
Các Phật tử hạnh phúc khi được Quy Y Tam Bảo tại chùa Ba Vàng

Các bài nên xem:

 

173 lượt xem
31/08/2018

Bình luận

Giới thiệu CLB Cúc Vàng