Tri ân hai cụ thân sinh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Nguồn khởi sinh tâm hiếu

"Nhân mùa Vu lan, chúng con kính chúc ông bà sống lâu và luôn là tấm gương và điểm tựa để mỗi mùa Vu lan chúng con hướng về. Chúng con hướng về hiếu hạnh đối với cha mẹ đã sinh ra mình và hướng về hiếu hạnh từ nơi ông bà thân sinh ra Sư Phụ của chúng con, là khởi nguyên của việc học Pháp và tâm hiếu trong mỗi chúng con. Chúng con nguyện mang công đức của mình mong nguyện ông bà luôn luôn mạnh khỏe và sống lâu để làm điểm tựa cho chúng con mỗi mùa Vu lan về." - Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán1,207 lượt xem
15/08/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ