Tri ân Cô - Người phụ nữ bình thường nhưng rất đỗi phi thường


Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video.
Các bài nên xem:
Sự xuất hiện của Cô nơi đời mang đến rất nhiều bài học đặc biệt
Tri ân hai cụ thân sinh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Nguồn khởi sinh tâm hiếu
Phật tử tán dương chư Tăng tu hạnh đầu đà và noi theo tu tập ngày vía Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp

546 lượt xem
24/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ