Thông báo về việc tiếp nhận đóng góp, từ thiện tại CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa - chùa Ba Vàng

Kính thưa các Thành viên Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập tu Lục Hoà chùa Ba Vàng (“Câu lạc bộ”), các quý Phật tử và các cá nhân, gia đình, tổ chức đang quan tâm đến hoạt động của Câu lạc bộ.

Dưới đây là thông báo chính thức quy định của Câu lạc bộ về việc tiếp nhận các khoản đóng góp, từ thiện,... tại Câu lạc bộ để các Thành viên Câu lạc bộ và các cá nhân, gia đình, tổ chức được biết:

1. Câu lạc bộ và các Đạo tràng trực thuộc không thu bất kỳ khoản tiền, phí gia nhập, phí sinh hoạt, phí tu tập, phí duy trì hay bất kỳ khoản phí hoạt động nào khác, dưới mọi hình thức, từ các Thành viên, các cá nhân xin gia nhập; các cá nhân, gia đình, tổ chức xin tham gia các hoạt động tại Câu lạc bộ.

2. Thành viên, Phật tử thuộc Câu lạc bộ và các Đạo tràng trực thuộc không nhận bất kỳ chi phí gì hoặc tiền cúng dường khi trợ duyên làm lễ (đám tang, động thổ, tuần thất, an vị lô hương, …), cụ thể: 
Thành viên, Phật tử Câu lạc bộ khi trợ duyên làm lễ cho các cá nhân, gia đình, tổ chức không nhận bất kỳ một khoản tiền, hiện vật nào từ các cá nhân, gia đình, tổ chức được trợ duyên làm lễ. 
Trường hợp các cá nhân, gia đình, tổ chức được trợ duyên làm lễ có mong nguyện cúng dường Tam Bảo thì tự mình trực tiếp thực hiện việc cúng dường Tam Bảo. Các Thành viên, Phật tử Câu lạc bộ và Đạo tràng trực thuộc không ứng trước, cầm hộ, cúng dường Tam Bảo hộ cho các cá nhân, gia đình, tổ chức được trợ duyên làm lễ.

Khi thỉnh mời Câu lạc bộ, Đạo tràng trực thuộc, Phật tử Câu lạc bộ trợ duyên làm lễ, các cá nhân, gia đình, tổ chức xin lưu ý:

(1) Khi nhận được lời thỉnh mời, Câu lạc bộ/Đạo tràng trực thuộc sẽ phân công, cắt cử Thành viên, Phật tử đến trợ duyên làm lễ cho các cá nhân, gia đình, tổ chức. 
(2) Các Thành viên, Phật tử khi đi làm phận sự: 
- Không nhận, không gợi ý để nhận bất kỳ khoản tiền, hiện vật, đồ lễ, quà,... của cá nhân, gia đình, tổ chức được trợ duyên làm lễ trước, trong và sau đàn lễ; 
- Không gợi ý về số tiền, mức tiền sắm lễ cho cá nhân, gia đình, tổ chức được trợ duyên làm lễ; và 
- Không mua sắm, không ứng trước chi phí sắm lễ thay cho các cá nhân, gia đình, tổ chức được trợ duyên làm lễ.

3. Các khoản đóng góp, ủng hộ của các Thành viên Câu lạc bộ, các cá nhân, gia đình, tổ chức chuyển về Câu lạc bộ để tham gia các chương trình từ thiện (do Câu lạc bộ phát động hoặc do Câu lạc bộ tham gia theo phát động của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các Tổ chức hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam... là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào. 
Các Thành viên, cá nhân, tổ chức tham gia thông báo cho Câu lạc bộ và được sự đồng ý của Ban Tài chính Câu lạc bộ trước khi tham gia đóng góp. Ban Tài chính Câu lạc bộ sẽ tiếp nhận, lập sổ theo dõi theo quy định.

4. Trong quá trình sinh hoạt tại Câu lạc bộ, các Thành viên nếu có nguyện vọng, thì được tự nguyện và tuỳ tâm thực hành việc cúng dường Tam Bảo chung với các Thành viên khác của Câu lạc bộ.

5. Câu lạc bộ ban hành quy chế riêng về lập và quản lý các quỹ theo quy định riêng của Câu lạc bộ hoặc/và theo đề xuất của các Thành viên Câu lạc bộ theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện và tuỳ duyên tham gia phù hợp với quy định.

6. Các hoạt động thu chi trong Câu lạc bộ được lập thành sổ sách để theo dõi đảm bảo công khai, minh bạch và trung thực theo quy định.

Trên đây là nội dung Thông báo chính thức quy định của Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập tu Lục Hoà chùa Ba Vàng về việc tiếp nhận đóng góp, từ thiện,... tại Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ xin được tiếp nhận các thông tin, phản ánh về các trường hợp làm sai quy định theo thông báo trên của Câu lạc bộ, hoặc các trường hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin không chính xác về các quy định trên của Câu lạc bộ qua hòm thư: [email protected].

Trân trọng.

Thông báo về việc tiếp nhận đóng góp, từ thiện tại CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa - chùa Ba Vàng  

 

716 lượt xem
08/09/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ