Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thế nào là duyên phận trong tình yêu

Bạn có tin vào duyên phận? Có rất nhiều tình yêu đẹp nhưng lại dở dang. Có rất nhiều người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Họ lặng lẽ đến với nhau rồi cũng lặng lẽ rời xa, đó phải chăng là do số phận đã an bài, sắp đặt sẵn cho họ?

 

 

145 lượt xem
02/08/2018

Bình luận