Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Sứ mệnh của người sứ giả tại gia trong giáo Pháp Như Lai

Đức Phật dạy người Phật tử tại gia có bổn phận hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho chư Tăng tu hành và chuyển tải Phật Pháp làm lợi ích cho chúng sinh. Có thể nói, đây là “sứ mệnh” của không riêng bất cứ người đệ tử Phật nào; và đặc biệt mang trên mình trọng trách lớn hơn là những người đạo tràng trưởng hay trưởng nhóm tu tập.
Nhân việc CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa thành lập các đạo tràng tu tập mới, Cô Phạm Thị Yến đã có buổi chia sẻ về sứ mệnh của người sứ giả tại gia trong giáo Pháp của Như Lai: “Những người sắp sửa làm đạo tràng trưởng là bắt đầu đưa lên vai mình việc làm sứ giả tại gia của Phật, là người chuyển tải những kiến thức Phật Pháp từ nơi quý thầy để kết nối các đạo hữu – những người có tâm, có duyên với Phật, với chùa”. Vậy, những người sứ giả ấy phải làm như thế nào để có thể hoàn thành được sứ mệnh và bổn phận của mình?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này. Mong rằng, các Phật tử từ đây có thể cố gắng tinh tấn hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Các bài nên xem:

102 lượt xem
22/08/2020

Bình luận