Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

[Ngày 3] Quán chiếu để tăng trưởng tâm kiên định trong việc bố thí và thực hành thiện phận sự

1.927 lượt xem
27/05/2021

Bình luận (0)

Bình luận của bạn