Phụ nữ nên quản lý tiền bạc như thế nào để gia đình hạnh phúc?

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video trên đây.
Các bài nên xem:
Phụ nữ có nên nắm kinh tế trong gia đình không?
Cách duy nhất để tạo ra phước báu theo lời Phật dạy
Thoát khỏi nghiệp thất thoát tài sản nhờ tu tập chuyển hóa oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng

698 lượt xem
03/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ