Phật tử xa xứ Hàn Quốc hạnh phúc tham gia trực tuyến đại lễ Vu Lan năm 2023

2023년 대백중날에서 온리인 참여 행복한 한국 타향 불교신자입니다.
이 삶이 점점 급해짐에 따라, 특별한 백중날에는 책임감의 부모님과 조상에 대한 뚜렷한 의식, 사람들이 “효”를 돌아보는 목년의 시간입니다.그러니까 백중날에서 베트남 사람들의 뇌리를 깊고, 인문 정신이 묻어난 특변날이 되였습니다.그 의미에 대한 깊은 이해를 하고, 현재 타향 불교신자들이 수련을 하고 있는 한국 타향 부자 도량은 2023년 조상의 진혼 백중날 프로그램에 참여하는 구심이었습니다. 조상에게 효를 충분히 랄리려는 부처님의 기르침에 따라 이루어지기를 원하는 마음에서 부모님은 영원히 이익을 얻고, 편안을 얻었습니다.
다음은 기록된 몇 가지 이미지:
--------------
Khi cuộc sống ngày càng gấp gáp hơn thì ngày lễ Vu Lan đặc biệt này là khoảng lặng để mỗi người nhìn lại chữ hiếu và ý thức rõ hơn về trách nhiệm với tổ tiên, cha mẹ. Vì thế mà lễ Vu Lan đã trở thành một ngày đặc biệt thấm đẫm tinh thần nhân văn, đi sâu vào tâm thức người Việt. Hiểu được sâu sắc về ý nghĩa đó, các phật tử xa xứ hiện đang tu tập trong đạo tràng PTXX Hàn Quốc đã cùng nhau hướng tâm tham dự chương trình Đại Lễ Vu Lan cầu siêu phả độ gia tiên năm 2023 với mong nguyện thực hiện lời theo lời dạy của Đức Phật về việc báo hiếu đầy đủ nhất cho tổ tiên, cha mẹ mãi mãi được lợi ích, an lành.
 
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:
PTXX Hàn Quốc
Phật tử xa xứ Hàn Quốc tu tập theo thời khoá 
tinh-tấn-tu-tập
Phật tử lắng nghe lời Sư Phụ giảng Pháp 
cúng thí thực
Mâm cúng thí được Phật tử chuẩn bị 
cúng thí
Dù ở xa, nhưng các Phật tử xa xứ luôn cố gắng tu tập theo thời khoá, thực hành cúng thí, ... mong mang lại nhiều lợi ích cho bản thân và gia đình. 
-----------------------
Chùa Ba Vàng에 멀리 떨어진 불교신분들 가입하기 위한 등록링크
Link đăng ký tham gia đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng:
-
aa
+
54 lượt xem
03/09/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ