Nơi cội Bồ đề Đức Thế Tôn thành đạo - Cảm niệm ân đức của Ngài để tinh tấn tu tập

Cảm niệm ân đức của Đức Thê Tôn để tinh tấn tu tập Trong chuyến hành hương về đất Phật, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng đã ghé thăm Bồ Đề Đạo Tràng - Một trong tứ thánh tích nổi tiếng tại Ấn Độ. Đây cũng chính là nơi Đức Phật đã thành đạo hơn 2.600 năm trước, từ nhân duyên này, Cô Chủ nhiệm đã chia sẻ cho các Phật tử cách cảm niệm ân đức thành đạo của đức Phật.

“Nơi Đức Phật thành đạo thì các Đức Phật đều thành đạo ở đó, đây là sự hội tụ của các nhân duyên tại đất nước Ấn Độ. Cho nên, là người đệ tử Phật, chúng ta mong muốn ít nhất được một lần con đặt chân đến những Thánh tích đó. Dù chưa được ngồi dưới cội Bồ đề - nơi Đức Phật thành đạo, nhưng chúng ta cũng mong nguyện trong các kiếp vị lai cũng sẽ được ngồi vào vị trí ấy.”

- Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

33 lượt xem
05/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ