Đặt bát cúng dường hơn 1000 chư Tăng tại Thánh tích linh thiêng Bồ đề Đạo tràng.

“Phật Pháp xương long do Tăng già hoằng hóa

Thiền môn hưng thịnh bởi đàn việt tín tâm.”

Kính bạch trên chư tôn đức Tăng! Trong kinh Nikaya, Đức Phật có dạy về bổn phận của người cư sĩ tại gia, rằng: “Vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỳ kheo với y, với đồ ăn khất thực, với sàng tọa, với dược phẩm trị bệnh. Thành tựu được như vậy, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, đưa đến cõi trời.”

Trong thời gian vừa qua, Phật tử chúng con được tu học Phật Pháp tại chùa Ba Vàng, ở đất nước Việt Nam, do Sư Phụ chúng con là Thầy Thích Trúc Thái Minh dẫn dắt; chúng con được thực tập và thấy được lợi ích của Phật Pháp vô cùng cao quý. Từ đó, chúng con cũng mong muốn cho nhiều người có được duyên phước lành như chúng con, được kết duyên với Phật Pháp, tu học theo chân lý trí tuệ, giải thoát của Đức Như Lai. Và chúng con biết rằng, mong nguyện đó muốn được thành tựu thì phải từ sự chân thật thực hành của chúng con. Cho nên hôm nay, được sự hứa khả của quý Ngài, chúng con xin thành tâm kính thỉnh quý Ngài chấp nhận cho chúng con được thực hành bổn phận công đức của người cư sĩ tại gia, đó là đặt bát cúng dường đến chư Tăng các nước, để tùy hỷ, tán dương hạnh lục hòa của quý Ngài, và để thành tựu được tâm nguyện mong chính Pháp được trụ lâu dài ở thế gian. Và chúng con cũng mong muốn các bậc thánh xuất hiện nơi đời làm hạnh phúc cho số đông.

_Trích lời Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Với lòng khát ngưỡng công đức, tại Bồ đề Đạo tràng - Nơi Thánh tích linh thiêng đánh dấu sự thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Cô chủ nhiệm cùng đại diện các Phật tử trong chuyến hành hương số 5 đã sắm sửa vật thực, tịnh tài cúng dường hơn 1000 chư tôn đức Tăng.

Đây là một nhân duyên thù thắng, là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời đối với tất cả các Phật tử trong chuyến hành hương nói riêng cũng như toàn CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa nói chung.

Đặc biệt, buổi lễ cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ chư tôn đức Tăng Ni Việt Nam đang tu tập tại Bồ đề Đạo tràng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ được ghi nhận:

Hơn 1000 chư Tăng Ni đã về dự lễ đặt bát cúng dường của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa của chúng ta!

Hơn 1000 chư Tăng Ni đã về dự lễ đặt bát cúng dường của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa của chúng ta!

Đại diện các Phật tử, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch.

Đại diện các Phật tử, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch.

Cô chủ nhiệm thành kính dâng tịnh tài cúng dường Trụ trì tháp Đại Giác - Thầy Chalinda.

Cô chủ nhiệm thành kính dâng tịnh tài cúng dường Trụ trì tháp Đại Giác - Thầy Chalinda.

Thật hạnh phúc khi CLB Cúc Vàng được tổ chức lễ đặt bát cúng dường tại Thánh tích linh thiêng.

Thật hạnh phúc khi CLB Cúc Vàng được tổ chức lễ đặt bát cúng dường tại Thánh tích linh thiêng.

Chư tôn đức Tăng quốc tế đã chú nguyện, hồi hướng công đức cho các Phật tử.

Chư tôn đức Tăng quốc tế đã chú nguyện, hồi hướng công đức cho các Phật tử.

Thầy Chalinda - trụ trì Tháp Đại Giác cùng chư Tăng chú nguyện hồi hướng công đức cho các Phật tử.

Thầy Chalinda - trụ trì Tháp Đại Giác cùng chư Tăng chú nguyện hồi hướng công đức cho các Phật tử.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, lắng đọng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, lắng đọng.

Kết thúc buổi lễ, Cô chủ nhiệm cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã tới cúng dường và gửi lời tri ân tới quý Sư Thầy, Sư Cô đã trợ duyên cho CLB tổ chức buổi lễ đặc biệt ý nghĩa tại nơi Thánh tích Bồ đề đạo tràng.

Kết thúc buổi lễ, Cô chủ nhiệm cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã tới cúng dường và gửi lời tri ân tới quý Sư Thầy, Sư Cô đã trợ duyên cho CLB tổ chức buổi lễ đặc biệt ý nghĩa tại nơi Thánh tích Bồ đề đạo tràng.

Thật hạnh phúc khi mong nguyện CLB Cúc Vàng được tổ chức Lễ đặt bát cúng dường của Cô chủ nhiệm đã thành tựu.

Thật hạnh phúc khi mong nguyện CLB Cúc Vàng được tổ chức Lễ đặt bát cúng dường của Cô chủ nhiệm đã thành tựu.

Ai ai cũng rất hạnh phúc khi được tham gia cúng dường chư tôn đức Tăng Ni tại Bồ đề đạo tràng.

Ai ai cũng rất hạnh phúc khi được tham gia cúng dường chư tôn đức Tăng Ni tại Bồ đề đạo tràng.

Vật phẩm cúng dường được các Phật tử chuẩn bị rất chu đáo.

Vật phẩm cúng dường được các Phật tử chuẩn bị rất chu đáo.

24 lượt xem
30/11/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. L
    L

    Lưu Thị Mùi

    14/12/2023
    Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thật hạnh phúc và duyên phước khi được cúng dường đại tăng!