Nghi thức sắp xếp bát hương, ban thờ (trước khi tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến)

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến:

https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-an-vi-lo-huong-tuong-phatkhanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien-c3765.html

1. Cho Tro Vào Bát Hương

Đặt bát hương và tro lên bàn cao hoặc bàn thờ, chắp tay khấn (không cần hương)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, chúng con xin được cho tro vào bát hương và sắp xếp bàn thờ, để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị (tôn hình/tôn tượng Phật, Bồ Tát…)… và lô hương thờ cho gia đình chúng con.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

Lưu ý: khi cho tro vào bát hương, lấy tay ấn chặt tro xuống.

2. Sắp Xếp Bàn Thờ

Xem tại đường link: https://phamthiyen.com/cach-sap-xep-ban-tho-tai-gia-c1501.html

3. Sắp Xếp Các Đồ Cần Xả: Bát Hương, Vật Thờ, Bùa Chú

Xếp tất cả vào bàn, mâm… đặt phía dưới trước ban thờ.

4. Trường Hợp Đã Tự Bốc Bát Hương Để Thờ Từ Trước

(Chắp tay bạch)

Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, là thành phần Phật tử….Vào ngày… tháng… năm… với lòng thương tưởng cho hàng Phật tử, nên chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ tác lễ an vị lô hương, giải bùa chú… cho Phật tử, để Phật tử và chúng sinh được nương đức Tam Bảo tu tập Phật Pháp.

Gia đình chúng con đã tự bốc bát hương thờ từ trước, với tâm mong muốn được ân hưởng công đức Tam Bảo, nên chúng con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, chúng con xin được bao sái bàn thờ, bát hương, rút chân nhang để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị lô hương thờ cho gia đình chúng con.

Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) ủng hộ cho chúng con, chư hương linh hoan hỷ để được lợi ích.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT BÀI BẠCH.

Bạch xong làm tiếp: Rút hết chân hương. Bao sái bát hương, ban thờ

HẾT

-
aa
+
21,261 lượt xem
13/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ