Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

[Ngày 7] Quán chiếu hạnh đầu đà thực hành thiểu dục dứt trừ lo lắng, sợ hãi

1.414 lượt xem
23/04/2021

Bình luận