Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn đi chùa, nhưng chùa ở bên nước ngoài không có nhiều, và tìm được chùa để đi cũng rất khó. Hơn nữa, chùa ở bên đó đa phần không phải do chư Tăng quản lý. Vậy thì vấn đề này nên giải quyết thế nào để tu tập được lợi ích?
Mời mọi người cùng lắng nghe video!

Xem Thêm: Chọn Chùa Để Tu

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *