Muốn Đi Chùa Mà Nơi Ở Không Có Chùa Phải Tu Tập Như Thế Nào?

Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn đi chùa, nhưng chùa ở bên nước ngoài không có nhiều, và tìm được chùa để đi cũng rất khó. Hơn nữa, chùa ở bên đó đa phần không phải do chư Tăng quản lý. Vậy thì vấn đề này nên giải quyết thế nào để tu tập được lợi ích?
Mời mọi người cùng lắng nghe video!

Xem Thêm: Chọn Chùa Để Tu

215 lượt xem
29/10/2019

Bình luận