Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lợi ích to lớn từ sự kiện xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa

Lợi ích to lớn từ sự kiện xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa

 

3.252 lượt xem
12/03/2021

Bình luận (0)