Bài kinh: Văn Thù Vấn Phật

Đức Phật bảo Văn-thù-sư-lợi rằng: “Tất cả mọi công đức đều không bằng tâm xuất gia. Tại sao thế? Vì người tại gia có vô số lỗi lầm, người xuất gia được vô lượng công đức. Người tại gia bị chướng ngại, người xuất gia không bị chướng ngại. Người tại gia làm điều ác, người xuất gia xa lìa điều ác. Người tại gia ở chỗ bụi trần, người xuất gia bỏ chỗ bụi trần. Người tại gia chìm đắm trong dục vọng ô trược, người xuất gia thoát khỏi dục vọng ô trược.

Này Văn-thù-sư-lợi! Người tại gia sống theo kẻ ngu si, người xuất gia xa lánh thói kẻ ngu si. Người tại gia không đạt được chính mạng, người xuất gia có được chính mạng. Người tại gia sống ở chỗ đầy lo âu phiền não, người xuất gia sống ở chỗ an vui. Người tại gia ở chỗ trói buộc, người xuất gia ở chỗ giải thoát. Người tại gia ở chỗ tai hại, người xuất gia ở chỗ không tai hại. Người tại gia ở chỗ tham lam lợi lạc, người xuất gia thì xa lìa tham lam.

Người tại gia ở chỗ náo nhiệt, người xuất gia ở chỗ thanh tịnh. Người tại gia ở chỗ thấp hèn, người xuất gia ở chỗ cao thượng, người tại gia bị phiền não nung nấu, người xuất gia tiêu diệt phiền não. Người tại gia thường lo toan cho kẻ khác, người xuất gia thì lo tu sửa bản thân. Người tại gia lấy khổ làm vui, người xuất gia lấy giải thoát làm vui. Người tại gia nuôi dưỡng gai góc, người xuất gia diệt trừ gai góc.

Này Văn-thù-sư-lợi! Người tại gia thành tựu chuyện nhỏ nhoi, người xuất gia thành tựu việc trọng đại. Người tại gia thật vô ích, người xuất gia rất hữu ích. Người tại gia bị tam thừa chê bai, người xuất gia được tam thừa ca tụng. Người tại gia không biết tri túc, người xuất gia luôn luôn tri túc. Người tại gia được ma vương yêu thích, người xuất gia khiến ma vương sợ hãi. Người tại gia có nhiều phóng túng, người xuất gia không phóng túng. Người tại gia chịu người sai khiến, người xuất gia làm chủ mọi sai khiến.

Người tại gia ở chỗ hắc ám, người xuất gia ở chỗ quang đãng. Người tại gia tăng trưởng ngã mạn, người xuất gia tiêu diệt ngã mạn. Người tại gia ít có phước báo, người xuất gia được nhiều phước báo. Người tại gia nhiều xiểm nịnh, người xuất gia sinh được lòng chất trực. Người tại gia thường có nhiều ưu khổ, người xuất gia thường được an vui. Người tại gia thường lừa dối, người xuất gia thì chân thật. Người tại gia thường bị tán loạn tâm, người xuất gia không bị tán loạn tâm.

Người tại gia sống ở chỗ hay biến động, người xuất gia sống ở chỗ không thay đổi. Người tại gia như thuốc độc, người xuất gia như nước cam lồ. Người tại gia mất tư duy hướng nội, người xuất gia có tư duy hướng nội. Người tại gia không có chỗ quy y, người xuất gia có chỗ quy y. Người tại gia nhiều sân hận, người xuất gia nhiều Từ bi.

Người tại gia mang gánh nặng, người xuất gia trút gánh nặng. Người tại gia có tội lỗi, người xuất gia tiêu trừ tội lỗi. Người tại gia luân chuyển trong vòng sanh tử luân hồi, người xuất gia có thời hạn. Người tại gia lấy tiền tài làm bảo vật, người xuất gia lấy công đức làm bảo vật. Người tại gia trôi theo dòng sinh tử, người xuất gia lội ngược dòng sinh tử.

Người tại gia phiền não lớn, người xuất gia là bè thuyền lớn. Người tại gia dây dưa trói buộc, người xuất gia thoát khỏi trói buộc. Người tại gia bị Quốc vương giáo hóa, người xuất gia được Phật pháp giáo hóa. Người tại gia dễ kiếm bạn bè, người xuất gia khó kiếm pháp lữ. Người tại gia lấy tàn hại làm hơn, người xuất gia lấy nắm giữ làm hơn. Người tại gia tăng trưởng phiền não, người xuất gia thoát khỏi phiền não. Người tại gia như ở giữa rừng gai, người xuất gia vượt khỏi rừng gai.

Này Văn-thù-sư-lợi! Nếu ta chê bai người tại gia, khen ngợi người xuất gia, dẫu đem lời chất đầy hư không, cũng không thể diễn tả đến cùng tận. Đấy chính là lỗi lầm của người tại gia và công đức của người xuất gia.

-
aa
+
6,424 lượt xem
07/03/2024

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê Thị Quyên

  16/03/2024
  Bài pháp lời Đức Phật dạy rất hay ý nghĩa và lợi ích cho tất cả mọi người ạ.
  Chúng con xin thành kính tri ân Đức Phật ạ.