Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng

Câu hỏi: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con bạch cô, con có 1 câu hỏi là: Khi theo cơ cấu mới sẽ có nhiều nhóm, phải báo cáo theo nhiều cấp bậc, tức là các ban sẽ có các cấp khác nhau ạ. Cấp dưới báo lên trên, cấp trên báo lên cấp trên nữa ạ thì các bạn con được nhận phản hồi “mình sinh ra tâm ngăn ngại khi phải báo cáo quá nhiều như vậy”. Con cũng thỉnh cô chỉ dạy cho bọn con biết là mình báo cáo như vậy thì mình sẽ được những lợi ích gì để các bạn có thể hoan hỉ khi báo cáo như vậy mà mình trong tâm thế không còn ngăn ngại nữa ạ? Con thỉnh cô chỉ dạy ạ.

Các bài nên xem:

168 lượt xem
16/03/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục