Link video và đề mục quán chương trình số 1 tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Xem Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7 tại link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-tu-tap-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-ram-thang-7-c739.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

1. Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp/Ngồi Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4

2. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.

+ Trường hợp xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh trong chương trình… vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Thánh Tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Quán tưởng đến cha mẹ và quyến thuộc quá khứ có thể đang chịu cực khổ trong cõi ngạ quỷ, địa ngục; từ đó khởi lòng thương xót.

2. Quán tưởng: Cha mẹ hiện tại của mình sau này có thể bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục chịu khổ; từ đó khởi tâm lo lắng, xót thương.

3. Phát nguyện vâng lời Phật dạy, tùy duyên cúng dường, tạo phúc hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng trong hiện đời này cho đến cha mẹ ở vô số kiếp trước.

4. Nguyện mong mình có được phước duyên cứu độ cha mẹ hiện kiếp này, các kiếp trước và trong các kiếp vị lai.

5. Phát nguyện tinh tấn Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề để gặp lại cha mẹ tiền kiếp, giáo hóa, dẫn dắt cho họ tu Phật Pháp và được giải thoát.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Lòng hiếu từ nguyện Bồ đề

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Tư duy: Từ trước tới nay mình đã biết bố thí, cúng dường đến bố mẹ chưa?

2. Quán chiếu: Mục đích khi bố thí, cúng dường, cung phụng cha mẹ là muốn cho cha mẹ bớt khổ, được vui hay vì ích kỷ cá nhân, vì lợi dưỡng của mình?

3. Quán chiếu: Đối với cha mẹ của vợ hoặc chồng, mình đã biết bố thí, cúng dường chưa? Đã vì sự bớt khổ, được vui của cha mẹ mà bố thí, cúng dường, cung phụng chưa, hay chỉ vì lợi ích riêng của mình, của gia đình vợ/chồng, con cái mình?

4. Phát khởi tâm ăn năn, sám hối với cha mẹ vì những hành động chưa đúng của mình; phát nguyện trụ tâm Bồ đề, thực hành các hạnh hiếu.

5. Quán chiếu học theo Đức Phật: Khi bố thí, cúng dường đến cha mẹ điều gì, đều phát nguyện đem công đức hồi hướng cho cha mẹ được bớt khổ, an vui, giác ngộ Phật Pháp.

6. Quán chiếu: Bố thí, cúng dường đến cha mẹ, lấy công đức đó hồi hướng để cầu thành tựu Vô thượng Bồ đề.

7. Quán chiếu: Làm được việc thiện gì bố thí cho chúng sinh, chúng ta đều nguyện cầu Vô thượng Bồ đề và xin nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, chúng sinh được an lạc, biết tu theo Phật Pháp.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

-
aa
+
130,590 lượt xem
08/08/2023

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn đình yên

  20/08/2023

  Nam MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI! Con xin tri ân công đức của Sư Phụ cùng tăng ni phật tử và cô cn chùa Ba Vàng ạ

 2. Đ
  Đ

  Đinh Thị Bạch

  20/08/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân pháp lục hòa ạ

 3. V
  V

  Vũ Việt Cường, Pháp danh Cường Giác Kiên

  20/08/2023

  Con xin tri ân Tam Bảo, con xin tri ân công đức trên của Sư Phụ cùng các đại đức Tăng Ni chùa Ba Vàng ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ???

 4. N
  N

  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

  07/08/2022
  Con xin thành kính tri ân Pháp lục hoà, tri ân Cô Chủ nhiệm ạ.
 5. P
  P

  Phạm thanh biên

  05/08/2022
  Rất ý nghĩa trong cuộc sống thường nhật ạ!