Kính mừng sinh nhật Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch trên Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh)! Hôm nay là ngày 03/3 - ngày mà tất cả Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng nói riêng và Phật tử chùa Ba Vàng nói chung đều hướng tâm về.
 
Chúng con hướng tâm về Sư Phụ với sự biết ơn sâu sắc. Chúng con biết ơn, vì từ Sư Phụ mà chúng con biết đi trên con đường đến nơi hạnh phúc. Chúng con biết ơn, vì từ Sư Phụ, chúng con đã được học lời Đức Phật dạy, được thực hành lời dạy của Đức Phật. Chúng con biết ơn, vì chúng con đã được bớt dần đi những phiền não khổ đau trong cuộc đời này. Chúng con biết ơn, vì trong cuộc đời này, chúng con đã cảm nhận được niềm vui, được hạnh phúc chân thật.
Kính bạch trên Sư Phụ! Hôm nay là sinh nhật của Sư Phụ, chúng con đại diện cho hàng Phật tử xin kính dâng lời chúc lên Sư Phụ. Chúng con kính chúc Sư Phụ luôn mạnh khoẻ, trụ thế Sa bà dài lâu, duyên lành luôn hội đủ để dẫn dắt chúng con trên con đường giác ngộ giải thoát của Chư Phật.
Kính bạch trên Sư Phụ! Chúng con biết rằng, Người tu đã giác ngộ, quyết tâm từ bỏ các dục, các niềm vui, các say đắm ở thế gian; nhưng đối với hàng Phật tử chúng con, nếu không biết ơn, không đền ơn, thì sẽ trở thành người ác, người bất thiện. Cho nên, đối với chúng con, ngày sinh nhật của Sư Phụ là duyên lành, là hạnh phúc của chúng con. Nếu Sư Phụ không xuất hiện, không sinh ra nơi đời, thì chúng con đâu biết đến Phật, đâu thực hành được lời Phật dạy, đâu có được hạnh phúc chân thật, đâu có được hạnh nguyện Bồ Đề và công hạnh Bồ Đề ngay trong cuộc đời này và đâu gieo được nhân duyên để thành tựu Vô Thượng Bồ Đề trong các kiếp vị lai.
 
Chúng con cũng xin tri ân hai cụ thân sinh ra Sư Phụ, hai cụ đã mang Sư Phụ đến cho chúng con. Chúng con cũng nguyện chúc cho hai cụ được mạnh khoẻ, sống lâu, cùng với chúng con tu tập Phật Pháp.
 
Kính bạch trên Sư Phụ! Công ơn của Sư Phụ, mấy ngày qua các Phật tử chúng con đã viết rất nhiều. Mỗi người đều có được sự hạnh phúc, an vui, giác ngộ từ Sư Phụ. Công ơn của Sư Phụ đối với mỗi Phật tử chúng con là vô cùng to lớn. Công ơn ấy, mỗi chúng con đều không thể đền đáp được; và chúng con dù có viết bao nhiêu thì văn từ ấy cũng không thể chứa đựng được tấm lòng, công đức của Sư Phụ đối với chúng con.
Chúng con xin nguyện thực hành lời Đức Phật dạy: hiếu hạnh đối với cha mẹ, bỏ ác làm lành, nuôi dưỡng, tăng trưởng tâm yêu thương, từ bi,... Chúng con nguyện tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề: Phát tâm Bồ Đề / Hộ trì Tam Bảo / Chuyển tải Phật Pháp / Rộng khắp thế gian / Cầu Vô Thượng Bồ Đề, để báo đáp ân Phật, báo đáp ân Sư Phụ.
 
Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Sư Phụ nhân dịp sinh nhật lần thứ 54 của Người.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính mừng sinh nhật Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

2,508 lượt xem
03/03/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ