Danh sách video tu tập lần 8 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài)Giết con lợn mán và nỗi ám ảnh

Ngày 2 (ấn vào tên bài)Trước gánh nặng kinh tế gia đình, người vợ cần làm gì?

Ngày 3 (ấn vào tên bài)Kinh doanh lừa đảo sẽ không bao giờ bền được?

Ngày 4 (ấn vào tên bài)Con làm thế nào để cha mẹ hiểu con hơn?

Ngày 5 (ấn vào tên bài)Phụ nữ yêu người nam kém nhiều tuổi, là duyên tốt hay nghịch duyên? Có nên duy trì mối quan hệ?

Ngày 6 (ấn vào tên bài)Kỷ niệm thời học sinh và lòng biết ơn?

Ngày 7 (ấn vào tên bài)Thầy cúng có gọi vong linh người mất về được không?

Ngày 8 (ấn vào tên bài)Kinh nghiệm tâm linh cần biết khi khai thị cho vong linh

Ngày 9 (ấn vào tên bài)Sám hối đúng cách để tiêu trừ nghiệp chướng và tội lỗi

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Tại sao trước khi chết nên quy y Tam Bảo?

Các bài xem thêm:

8,290 lượt xem
12/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ