Danh sách 10 video tu tập lần 6 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Đức Phật dạy 4 nhóm bạn chúng ta cần tránh xa, phải cẩn trọng | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Làm gì để khi yêu không bị thất tình? | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Lời Phật dạy về đạo lý vợ chồng: 5 điều chồng cần làm để gia đình hạnh phúc

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Chuyển nghiệp bệnh viêm xơ thanh quản nhờ tu tập Phật Pháp tại chùa Ba Vàng

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Thế nào là vị Tăng đúng nghĩa? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Tà kiến và bói toán có thật sự mang lại tài lộc?

Ngày 7 (ấn vào tên bài): 5 Quả báo của tội bất hiếu với cha mẹ

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Các duyên khiến Phật tử mất Pháp quy y và cách giữ niệm quy y

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Nỗi uất hận của một vong linh thai nhi

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Cúng dường thế nào để người mất siêu sinh người còn phúc lạc? | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Các bài xem thêm:

18,161 lượt xem
12/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ