Danh sách 10 video tu tập lần 2 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Lấy chồng theo phúc nhà chồng, đúng hay sai? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Câu chuyện của người "trở về từ cõi chết"

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Nhân duyên nghiệp quả giữa cha mẹ và con cái | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Khi mất tài sản phật có cứu được không? | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Thầy tốt bạn hiền chớ xa | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Nên quan niệm về tình yêu như thế nào? | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Chuyển hóa nghiệp bệnh ung thư tuyến giáp sau 3 tháng tu tập Phật Pháp

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Cầu siêu cho gia tiên nhiều lần có thừa hay không? | Trạch Pháp ngày 03/8 Canh Tý

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Công đức cúng dường Tam Bảo | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Phật tử CLB Cúc Vàng phải là người thật tu | Trạch Pháp thường kỳ ngày 03/2/Canh Tý


Các bài xem thêm:

60,869 lượt xem
12/11/2021

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đ
  Đ

  Đinh thị huê

  24/01/2024
  Con xin tri ân công đức Tam Bảo
 2. Đ
  Đ

  Đồng thi tuyên pháp danh diêu tâm

  22/11/2023
  Con xin nương tựa Tam Bảo
 3. Đ
  Đ

  Đồng thi tuyên pháp danh diêu tâm

  01/11/2023
  Con xin nương tựa Tam Bảo