Danh sách 10 video tu tập lần 12 sau sám hối chư Tăng


Ngày 1 (ấn vào tên bài): 5 Điều vợ chồng nên làm để giữ gìn gia đình hạnh phúc bền lâu
Ngày 2 (ấn vào tên bài): Nên nuôi dạy con theo cách truyền thống hay hiện đại?
Ngày 3 (ấn vào tên bài): Làm sao để có tín tâm thanh tịnh?
Ngày 4 (ấn vào tên bài): Hóa giải oan gia trái chủ về có phải tu tập hay không?
Ngày 5 (ấn vào tên bài): Có nên đi thăm mộ người mới mất trong 49 ngày?
Ngày 6 (ấn vào tên bài): Chuyển hóa nghiệp khắc khẩu, bất hòa giữa các thành viên trong gia đình
Ngày 7 (ấn vào tên bài): 8 Năm bị bệnh vẩy nến - chuyển hóa vi diệu sau khi tu tập Phật Pháp
Ngày 8 (ấn vào tên bài): Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng
Ngày 9 (ấn vào tên bài): Sám hối tội trộm cắp thế nào khi người bị trộm đã mất?
Ngày 10 (ấn vào tên bài): Tình đồng đạo

Các bài xem thêm:

5,009 lượt xem
01/09/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ