Chùa Ba Vàng tu pháp môn tịnh độ như thế nào?

Trong thanh quy của chùa Ba Vàng có ghi rõ phương pháp tu hành của chùa là Thiền Tịnh song tu (tức là kết hợp giữa Pháp tu Thiền và tu Tịnh độ). Tuy nhiên, không ít người thắc mắc rằng, nếu chùa Ba Vàng có tu theo Pháp môn Tịnh độ thì tại sao trong các khóa lễ của nhà chùa thường không thấy Phật tử chuyên nhất ngồi niệm Phật.
Trao đổi về vấn đề này, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Niệm Phật là chúng ta hiểu đúng lời Phật dạy, tư duy về những điều giác ngộ và giữ giới của Phật, tích tập các công đức, chứ không phải chỉ ngồi đọc tên Phật. Cho nên, chùa Ba Vàng chúng ta đang thực hành một ngày sáu thời không rời niệm Phật”.
Video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp quý Phật tử và các bạn hiểu rõ hơn về pháp tu Tịnh độ của chùa Ba Vàng.
Các bài nên xem:

1,947 lượt xem
08/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ