Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài Khấn

Chuyên mục “Bài khấn” tại trang web phamthiyen.com bao gồm những bài khấn tại gia và bài khấn ngày Tết, giúp các bạn thực hiện thờ cúng Phật, thần linh cùng gia tiên tiền tổ được đúng Pháp và lợi ích nhất, từ đó gia đình cũng được phước lành. Tại đây, Phật tử Phạm Thị Yến đã hướng dẫn chi tiết về cách sắp lễ và nghi thức cúng lễ (dành cho trường hợp có thời gian tụng kinh và không có thời gian tụng kinh – tùy theo gia duyên của mỗi người). Bên cạnh đó, để người cúng lễ được nhiều công đức, phước lành nhất, Phật tử Phạm Thị Yến cũng hướng dẫn cách hướng tâm khi cúng lễ, đó là ba tâm kính Phật, trọng Thần, hiếu nghĩa với tổ tiên.

Để hiểu chi tiết hơn về các bài khấn tại gia và bài khấn ngày Tết, các bạn có thể lựa chọn các chuyên mục phù hợp dưới đây để tham khảo.