Bài hát: Vui chào khóa tu mùa hè

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Minh

Phối khí: Nhạc sĩ Ngô Phương

Thể hiện: Ban Tài Năng chùa Ba Vàng

----

Lời bài hát:

Hoa phượng nở
đỏ khoe sắc hè.
Ve ca hát
râm ran đầu khe.

Hè lại sang
mang bao niềm vui
cùng nghỉ ngơi
sau chăm lo học hành.
Cùng sánh bước
đi khóa tu mùa hè.
Cùng sánh bước
đi khóa tu mùa hè.


Vui thật nhiều
học điều hay
sống ngay thẳng
là khoá tu mùa hè.

Làm việc thiện
tin tu nhân quả
vui thật nhiều
học điều hay
bỏ la cà
là khoá tu mùa hè.

Nào bạn ơi
giơ cánh tay lên nào!
Vui hát ca… la la la la. Vui vẫy chào… ha ha ha ha ha ha.
Khoá tu mùa hè.
Vui hát ca… la la la la. Vui vẫy chào… ha ha ha ha ha ha.
Khoá tu mùa hè. Vui hát ca… la la la la. Vui vẫy chào… ha ha ha ha ha ha.
Khoá tu mùa hè.
Vui hát ca… la la la la. Vui vẫy chào… ha ha ha ha ha ha.
Khoá tu mùa hè.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1XjGRxohlj-wPEqhJbsKBrmEs8609cFDD/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+Xem nghi thức đầy đủXem nghi thức đầy đủ


123 lượt xem
06/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ