Bài hát: Hẹn gặp lại khóa tu mùa hè

Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Huy Hiếu

Phối khí: Nhạc sĩ Chu Oanh

Thể hiện: Ban Tài Năng Chùa Ba Vàng

Biên đạo: Phương Nhu

-----

Bạn thân ơi, chẳng muốn rời.
Bạn thân hỡi, chẳng muốn chia tay.
Bao nhiêu kỷ niệm
những sẻ chia đong đầy
của khoá tu mùa hè năm ấy.

Ngày đầu ta gặp nhau
sao quá xa lạ
mà hôm nay chia tay
cảm xúc lại như thế này đây.

Nhớ mỗi sáng thức dậy
những (nhớ) lúc ta quây quần
lúc ăn cùng lúc tu, khúc khích vui đùa.

Nhớ sao nhớ thế!
Bạn thân ơi, nhớ khoá tu mùa hè!

Bạn thân ơi, chẳng muốn rời.
Bạn thân hỡi, chẳng muốn chia tay.
Bao nhiêu kỷ niệm
những sẻ chia đong đầy
của khoá tu mùa hè năm ấy.

Ngày đầu ta gặp nhau
sao quá xa lạ
mà hôm nay chia tay
cảm xúc lại như thế này đây.

Nhớ mỗi sáng thức dậy
những (nhớ) lúc ta quây quần
lúc ăn cùng lúc tu, khúc khích vui đùa.
Nhớ sao nhớ thế!
Bạn thân ơi, nhớ khoá tu mùa hè!

Giờ chia tay đã đến
chúng ta cùng chúc nhau luôn vui tươi
trong ánh sáng Phật đà.
Hẹn gặp lại năm sau trong khóa tu mùa hè.

Ngày đầu ta gặp nhau
sao quá xa lạ mà hôm nay chia tay
cảm xúc lại như thế này đây.
Nhớ mỗi sáng thức dậy
những (nhớ) lúc ta quây quần, lúc ăn cùng lúc tu
khúc khích vui đùa.

Nhớ sao nhớ thế!
Bạn thân ơi, nhớ khoá tu mùa hè!
Bạn thân ơi, chẳng muốn rời.
Bạn thân hỡi, chẳng muốn chia tay.
Bao nhiêu kỷ niệm
những sẻ chia đong đầy
của khoá tu mùa hè năm ấy.

Giờ chia tay đã đến
chúng ta cùng chúc nhau
luôn vui tươi trong ánh sáng Phật đà.
Hẹn gặp lại năm sau trong khóa tu mùa hè.
Bạn thân ơi, giờ chia tay chẳng muốn rời.
Hẹn gặp năm sau khoá tu mùa hè.

669 lượt xem
06/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ