Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Trần Nhân Tông lưu truyền chánh Pháp nước Nam

Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Xuân Trí

Thể hiện: Trường Linh và Vũ đoàn Bamboo


Lời bài hát:

Nước Nam hưng khí vượng nhân tâm,
Bồ tát quán soi hạ cõi phàm.
Bồ đề hành sự độ chúng sinh,
chấn hưng Đại Việt,
truyền Pháp Phật đầu đà.

Yên Tử lưu danh
Trần Nhân Tông – Bồ tát giáng sinh hạ cõi phàm,
làm Bồ đề đạo,
bảo vệ chúng sinh,
tạo duyên cứu khổ,
Phật Pháp phổ độ,
giác ngộ muôn dân.
Trần Nhân Tông
dẹp giặc Nguyên Mông,
Đại Việt oai hùng,
theo bước Phật tổ
rời bỏ hoàng cung,
núi rừng làm nhà,
hành hạnh đầu đà,
hoá độ muôn dân.
Trần Nhân Tông –
Bồ đề tâm vi diệu
hóa sinh bậc quân vương
lưu truyền chánh Pháp Phật,
ca ngợi khắp muôn dân.
Lưu truyền chánh Pháp Phật,
ngợi ca mãi muôn đời.

Các bài nên xem:

36 lượt xem
27/12/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục