Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Đất Tổ linh thiêng

Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Xuân Trí

Thể hiện: Ca sĩ Đức Bắc & Đức Lương


Lời bài hát:

Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
Nối dòng thiền đầu đà Ca Diếp tổ sư
Đất tổ linh thiêng, Uông Bí Quảng Ninh, nối dõi dòng thiền Ca Diếp Tổ Sư.

Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông – vị vua anh minh
nơi chính Pháp Phật Đà, trị quốc an dân.

Dẹp loạn xâm lăng, giữ yên bờ cõi, ngôi vàng hiển vinh,
bình trị thiên hạ; rời bỏ hoàng thành,
ẩn danh núi Yên Tử,
đầu đà an tu, đắc thành đạo quả, nối dõi dòng thiền
nối dõi dòng thiền – Sư tổ Trúc Lâm.

Ngàn năm, ngàn năm trụ vì đất Tổ Uông Bí, Quảng Ninh;
nguồn gốc nhân sinh, Phật Pháp thịnh hưng;
nối dõi dòng thiền đất Tổ linh thiêng;

Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
truyền hạnh đầu đà – đầu đà Ca Diếp tổ sư.
Đất Tổ linh thiêng – Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh.
Đất Tổ linh thiêng.

Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
nối dòng thiền đầu đà Ca Diếp tổ sư.
Đất Tổ linh thiêng – Uông Bí, Quảng Ninh.
Pháp hạnh đầu đà đất Tổ linh thiêng – Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh,
nối dõi dòng thiền Ca Diếp tổ sư.
Đất tổ linh thiêng nối dõi dòng Thiền Ca Diếp Tổ Sư.

Các bài nên xem:

46 lượt xem
03/10/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục